Älä hoida asiakassuhteitasi ennakkoluulojen perusteella – asiakkuudenhallinta kuntoon

Moni yritys ja yrittäjä saattaa luulla tuntevansa asiakkaansa ja tekee tiettyjä markkinointipäätöksiä ja -strategioita pitkälti mutu-tuntumalta. Tällöin erilaiset ennakko-olettamukset ja -luulot ottavat helposti vallan kokeneestakin yrittäjästä ja markkinointi voi mennä pahasti metsään. Ammattitaitoinen asiakkuudenhallinta onkin modernin yrittäjän menestyksen avain. Kun asiakkuudenhallinta on kunnossa, ei asiakassuhteita enää hoideta ennakkoluulojen perusteella, vaan yrittäjä todella tuntee asiakkaansa ja tunnistaa hänen tarpeensa. Tämä artikkeli opastaa yrittäjää ottamaan asiakkuudenhallinnan haltuun helposti ja hallitusti!

Kuinka ottaa asiakkuudenhallinta haltuun?

Asiakkuudenhallinnan haltuunottamiseksi kannattaa hankkia laadukas asiakkuudenhallinta- eli CRM-järjestelmä. Järjestelmän avulla yrityksen on mahdollista luoda entistä vahvempia ja pitkäaikaisempia asiakassuhteita sekä nostaa asiakkaidensa asiakastyytyväisyyttä. CRM vaatii aktiivista työtä asiakassuhteiden osalta, mutta kun käytössä on laadukas CRM-järjestelmä, homma hoituu aikaa ja vaivaa säästäen. Lime Tehchnologies on guru asiakkuudenhallinta-tehtävissä! Kannattaakin tutustua Limen ihan omalla twistillään tarjoamiin vaihtoehtoihin, kun yrityksessäsi on aika ottaa asiakkuudenhallinta haltuun!

Kuinka asiakkuudenhallintajärjestelmä auttaa yritystäni?

Asiakkuudenhallinta- eli CRM-järjestelmää voidaan kuvailla IT-tueksi, jonka avulla yritys saa täydellisen hallinnan asiakastietoihinsa. Samalla yritys saa tehostettua tietojenkäsittelyään sekä asiakastutkimuksiaan. Järjestelmän avulla myös markkinointi- ja myyntistrategioista on helppo luoda entistä tehokkaampia. Samalla asiakastuen ratkaisuja voidaan hioa entistä sujuvammiksi ja yrityksen analyyseistä voidaan tehdä entistä monipuolisempia. Kaiken kaikkiaan CRM pyrkii saamaan aikaan entistä tyytyväisempiä yrityksen asiakkaita.

Toimiva CRM on tärkeää myös yrityksen ja sen työntekijöiden kannalta! Yrityksen ja sen työntekijöiden näkökulmasta asiakassuhteiden hallinnasta tulee entistä selkeämpää ja asiakkuudenhallintaan tulee jämäkkää järjestystä. Näin työskentelystä tulee entistä jäsennellympää, sillä kaikki yrityksen asiakastieto löytyy yhdestä ja samasta paikasta. Monia asiakkuuksien hallintaan liittyviä prosesseja voidaan myös automatisoida CRM-järjestelmän avulla. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi tietyt asiakashoitoon, tietojen kirjaamiseen ja markkinointiin liittyvät tehtävät. Kun työntekijät kokevat työnsä entistä halllitummaksi ja hallittavammaksi, viihtyvät he työssään todennäköisesti aiempaa paremmin. Työssään hyvin viihtyvät työntekijät onnistuvat työtehtävissään yleensä huomattavasti paremmin kuin työntekijät, jotka ovat tyytymättömiä työolosuhteisiinsa.

Kun yrityksen CRM on kunnossa, on yrityksellä oivalliset mahdollisuudet kehittyä kassa- ja asiakasmagneetiksi, sillä oikeanlaisen tiedon avulla yritys onnistuu kerta toisensa jälkeen yllättämään asiakkaansa loistavalla asiakaspalvelullaan. Loistavaa asiakaspalvelua saaneet asiakkaat yleensä suosittelevat yritystä mielellään myös muille, joten yksi tyytyväinen asiakas poikii helposti lisää uusia asiakkaita – ja positiivinen kierre on valmis! Sen sijaan yksikin tyytymätön asiakas on pahimmillaan yritykselle niin haitallinen, että yrityksen kannattaa pyrkiä ennaltaehkäisemään asiakkaidensa tyytymättömyyttä jo etukäteen kaikin mahdollisin keinoin. Kun asiakaspalvelussa tehtävät ratkaisut eivät enää perustu ennakkoluuloihin ja -oletuksiin, vaan asiakkaita koskevaan faktaan, on yritys entistä todennäköisemmin matkalla kohti asiakkaidensa ymmärtämistä ja sen mukanaan tuomaa menestystä!