Rasismin historiaa

Rasismin historia on pitkä ja monivaiheinen. Eri artikkeleita lukiessa päätyy siihen käsitykseen, että rasismia on ollut yhtä kauan kuin ihmiskunta on jonkinlaiseen ajatteluun kyennyt. Ne, jotka ajattelevat, että rasismi olisi jotenkin nykyajan ilmiö, ovat väärässä. Hetken historiaa kertaamalla voi todeta, että toisen maailmansodan aikana natsit puhuivat arjalaisen rodun ylivertaisuudesta – silkkaa rasismia. Natsit eivät vainonneet pelkästään uskonnon perusteella vaan pitivät arjalaisen rodun ”puhtaana pitämistä” tärkeänä. Juutalaisten lisäksi vainottiin muitakin ”epäkelpoja aineksia”, kuten homoseksuaaleja, vammaisia ja mielisairaita.

Natsien vainoamia juutalaisia vainottiin jo keskiajalla, ja nimenomaan heidän uskontonsa vuoksi. Keskiajalla uskonto olikin eräs tärkeimmistä eri kansanryhmiä erottavista seikoista. Sekä kristityt että islamilaiset pitivät toisiaan vähempiarvoisempina uskonnon vuoksi. Biologinen, ihonväriin ja rotuun perustuva rasismi nousi keskeiseen asemaan 1800-luvulla. Tällöin oli tiedemiehiä, jotka perustivat oppinsa frenologiaksi nimettyyn tieteen alaan, jossa väitettiin ihmisen kallon muodon vastaavan luonteenpiirteitä. Tieteenalan tunnetuin edustaja oli Francis Galton, jonka opit vaikuttivat esimerkiksi Etelä-Afrikan rotuerottelupolitiikan muotoutumiseen. Lähes kaikki valloittajakansat ja siirtomaita haalineet Euroopan valtiot pitivät alkuperäiskansaa itseään huonompina. Tämä pätee niin Australian aboriginaaleihin kuin Kolumbuksen valloitusretkiinkin.Rasismin historiaa 2

Yhdysvalloissa rodullisen rasismin juuret johdetaan aikaan, jolloin Afrikasta kuljetettiin orjia palvelemaan amerikkalaisia. Orjia luonnollisesti pidettiin vähempiarvoisina ja orjuuden lakkauttamisen jälkeen samaa rasismia jatkoi Etelävaltioissa perustettu Ku-Klux-Klan, josta kaikki lienevät kuulleet.

Rasismin juuret ovat kuitenkin paljon kauempana historiassa kuin keskiajalla. Kirjoitettua historiaa asiasta ei ole, mutta on helppo kuvitella luolissa asuneen Homo Sapiens –ihmisen suhtautumisen samana aikakautena eläneeseen neanderthalin ihmiseen? Todisteitahan tästä on hankala löytää, vaikka olisi löydettykin fossiili, jossa neanderthalin ihmisen kallosta löytyy Homo Sapiens –ihmisen kivikirves. Tappamisen syy kun jää epäselväksi. Kyse voi olla rasismista tai yksinkertaisesti tappelusta, joka syntyy kun kaksi eri yksilöä taistelee samasta saaliista.

Rasismin historia on siis pitkä, mutta julkisella keskustelulla, ihmiskunnan sivistämisellä ja ennen kaikkea suvaitsevaisuudella voimme vaikuttaa siihen, että rasismin tulevaisuus olisi paljon lyhempi kuin sen menneisyys. Aloita sinäkin rasismin kitkeminen itsestäsi – jo tänään.