Rasismin synkkä historia

Rasismi tarkoittaa ihmisen syrjimistä perustuen tämän eroavaan rotuun, ihonväriin tai etniseen taustaan. Erilaisissa ilmenemismuodoissaan se on toiminut ja toimii yhä tänä päivänä ideologisena perustana valtaosalle maailman aseellisia konflikteja. Tässä jutussa käymme läpi muutamia rasismia määritteleviä ja historiallisesti merkittäviä tapahtumia, ilmiöitä ja ajanjaksoja.

Moderni rasismi nousee orjakaupasta

Varhaisina aikoina keskiajalla syrjintä perustui pääasiassa uskontoon, kun vääräuskoisia syrjittiin ja vainottiin. Myös taloudellisella asemalla oli iso vaikutus yksilön kohteluun. Euroopan laajentuessa maailmalle ja ottaessa merien vallan alkoi myös orjakauppa. Mustaihoisten afrikkalaisten tuominen orjiksi Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan loi pohjan modernille rotuun ja ihonväriin perustuvalle rasismille. Rasismin käsite myös muokkautui osaltaan oikeuttamaan kolonialismia ja orjakauppaa.

Orjuuden juuret voidaan jäljittää aina antiikin Mesopotamiaan asti aikaan noin kolmetuhatta vuotta ennen ajanlaskun alkua. Monet antiikkiset korkeakulttuurit, kuten Rooma ja antiikin Kreikka, perustuivat taloudellisesti orjuudelle. Orjia käytettiin laajasti Euroopassa, Amerikoissa ja Lähi-Idässä. Erityisesti arabit hakivat paljon orjia Afrikasta, ja sieltä onkin päätynyt orjia Lähi-Itään suurin piirtein yhtä paljon kuin mitä Afrikasta laivattiin Yhdysvaltoihin.

Varsinaiseksi orjakaupan kulta-ajaksi mielletään Atlantin yli Yhdysvaltoihin ja muualle Amerikkoihin harjoitettu orjakauppa, jolloin toiminta olikin vilkkaimmillaan. Toiminta alkoi 1400-luvulla portugalilaisten toimesta ja noin 1600-luvun puolivälissä se alkoi vilkastua orjakaupan mahtimaiden Englannin ja Ranskan ilmestyttyä markkinoille.

Orjakaupan asteittainen kieltäminen Euroopassa ja Yhdysvaltain pohjoisissa osavaltioissa tapahtui 1800-luvun ensimmäisten vuosikymmenien aikana. Euroopasta se levisi pääasiassa siirtomaavaltojen ajamana hitaasti ympäri maailman, muun muassa Venäjän maaorjat vapautettiin vuonna 1861. Yhdysvalloissa orjakaupan kieltäminen oli yksi merkittäviä sisällissotaan johtaneita tekijöitä, ja pohjoisvaltioiden voitettua orjuus kiellettiin Yhdysvalloissa.

Nykyään orjuus on kielletty kaikkialla maailmassa, kuten myös muunlainen pakkotyön teettäminen. Voit olla huoletta, että modernit tuotteet on tehty ilman orjatyövoimaa. Hyvä esimerkki on The Body Shopin tuotevalikoima, jonka kimppuun pääset nyt entistä edullisemmin Coupiin tarjoamilla etukoodeilla!

Varhaisimpia historiaan jääneitä rasistisia järjestöjä on Ku Klux Klan. Valkoisista asuista ja päähineistä laajasti tunnettu ryhmä perustettiin vuonna 1865 Yhdysvaltain etelävaltioissa vastalauseena sisällissodan tappiolle ja orjuuden lakkauttamiselle. Ryhmä nousi voimiensa tuntoon 1920-luvulla neljän miljoonan jäsenen voimin. Sen jälkeen sen koko on ollut hiipumassa. Ryhmä on luonnollisesti ollut alusta asti laiton, mutta silti houkutellut myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia riveihinsä.

Juutalaisten joukkotuho eli holokausti natsi-Saksassa

Toisen maailmansodan aikana natsi-Saksassa järjestetty holokausti on kenties laajamittaisin ja järkyttävin yksittäinen rasistinen teko koko maailman historiassa. Se oli natsihallituksen järjestämä laajamittainen ja pitkäkestoinen kansanmurha, jonka seurauksena noin kuusi miljoonaa juutalaista menetti henkensä useiden miljoonien muiden natsien halveksumien kansanryhmien lisäksi.

Juutalaisten sortaminen natsien toimesta ei ollut mitään uutta enää toisen maailmansodan alkaessa, sillä puolue oli harjoittanut sitä ainakin valtaannoususta asti. Sodan aikana vuonna 1941 tehtiin kuitenkin päätös niin sanotusta lopullisesta ratkaisusta, eli Saksan juutalaisen kansanosan joukkomurhaamisesta pääasiassa kaasuttamalla. Suunnitelma pantiin toimeen vuoden 1942 alusta alkaen, jolloin natsit aloittivat juutalaisten järjestelmällisen kiinniottamisen, siirtämisen keskitysleireille ja murhaamisen.

Holokaustin juuret juontavat Euroopassa sotia edeltävään aikaan vielä yleiseen antisemitismiin eli juutalaisvastaisuuteen. Adolf Hitlerin levittämä vastenmielisyys heitä kohtaan lisäsi rasistisia asenteita juutalaisia kohtaan entisestään. Natsit käyttivät juutalaisia myös poliittisena välineenä kommunismia ja bolsevismia vastaan, joihin heidät tyypillisesti liitettiin.

Natsit toteuttivat holokaustin noin parinkymmenen valtavan leirin avulla. Osa leireistä oli logistiikkaan käytettyjä keskitysleirejä, joihin juutalaisia ja muita uhreja kerättiin. Näistä leireistä heidät siirrettiin varsinaisille tuhoamisleireille. Niissä murhattiin noin puolet kansanmurhan uhreista, kun taas loput näännytettiin työhön tai nälkään leireillä tai rakennusmailla, tai ammuttiin ghettoihin. Holokausti kesti toisen maailmansodan loppuun asti, kunnes Saksa antautui liittoutuneille.

Etelä-Afrikan apartheid

Apartheid oli Etelä-Afrikassa vallinnut rotuerottelupolitiikka. Se oli käytössä vuodesta 1948 vuoteen 1991 saakka, joka tekee siitä todella pitkäkestoisen sinänsä rauhanomaisen sortojärjestelmän. Apartheidin tarkoitus oli säilyttää Etelä-Afrikan valkoisen väestön orjakaupan vuosilta kumpuava etuoikeutettu asema ja varmistaa halvan työvoiman saatavuus.

Apartheidin aikana muun muassa eroteltiin valkoisen ja mustan väestön käyttämät julkiset tilat ja muut rakennukset. Se oli sillisalaatti ajan mittaan kyhättyjä rasistisia sääntöjä, joka kaatui lopulta omaan mahdottomuuteensa.